47è CONCURS DE GRUPS DE TEATRE AMATEUR
“PREMI VILA D’ARENYS DE MAR” 2019

Bases:

Organitzat pel Grup Artístic Carles Xena del Casal de Joventut Seràfica –d’ara endavant, Seràfics- amb el suport de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Arenys de Mar, es convoca aquest concurs regit per les següents bases:

1.Per participar-hi és imprescindible que el grup de teatre sigui amateur. No hi poden participar ni els socis dels Seràfics ni les persones vinculades a aquesta associació.

2.Cada grup pot proposar una o més obres, en català o castellà. Poden ser obres originals, traduïdes o adaptades; en qualsevol cas, cal que el grup compti amb l’autorització corresponent de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).

3.Per inscriure-s’hi caldrà omplir el full d’inscripció que figura a www.serafics.cat i enviar-lo a la comissió organitzadora del concurs per correu electrònic concurs@serafics.cat o per correu postal a:

47è Concurs de Teatre

Grup Artístic Carles Xena

C/Sant Jaume 16-1

08350 Arenys de Mar

adjuntant la documentació següent:

  • Breu historial del grup
  • Sinopsi argumental, fitxa artística i tota la informació que es consideri oportuna sobre el o els muntatges proposats
  • Dvd d’una representació dels muntatges proposats i altra documentació disponible: dossier de premsa, crítiques, fotografies, etc.

El termini d’inscripció finalitzarà el proper: 28 de setembre de 2018

La comissió organitzadora del concurs seleccionarà set grups de teatre i els ho comunicarà indicant l’obra triada, en el cas que n’haguessin presentat més d’una.

5.Cada grup seleccionat haurà de ingressar la quantitat de 100€ en concepte de fiança al compte de l’entitat. En el cas de no poder actuar per qualsevol motiu atribuïble al grup participant es perdrà la fiança.

6.Totes les representacions tindran lloc al Teatre dels Seràfics (C/Josep Baralt s/n) els dies 27 de gener, 3, 10, 17, 24 de febrer, 3, 10 de març i començaran a les 18:00 hores. La comissió organitzadora acordarà la data de representació amb cada grup seleccionat.

7.Les obres seleccionades hauran de ser representades sense canvis respecte a la proposta presentada (text, fitxa artística, etc.) Si causes de força major imposessin alguna modificació, aquesta haurà de ser notificada prèviament a la comissió organitzadora del concurs. L’incompliment d’aquest punt pot ser motiu de desqualificació.

8.Cada grup seleccionat rebrà una subvenció màxima de 550€ (impostos inclosos) per a la seva participació. El muntatge escènic correrà en la seva totalitat a càrrec del grup.

9.Es fixa un màxim de 200€(més IVA) pel pagament dels drets d’autor, la diferència anirà a càrrec del grup participant, descomptant de la fiança.

10.La comissió organitzadora nomenarà un Jurat que atorgarà els premis següents:

Grups:

1r classificat (dotació econòmica: 600€)

2n classificat (dotació econòmica: 300€)

3r classificat (dotació econòmica: 150€)

Director:

1r classificat

2n classificat

Actor principal:

1r classificat

2n classificat

Actriu principal:

1a classificada

2a classificada

Actor de repartiment:

1r classificat

2n classificat

Actriu de repartiment:

1a classificada

2a classificada

El jurat podrà proposar les mencions que consideri oportunes i el seu veredicte serà inapel·lable.

El públic assistent a les representacions atorgarà amb la seva puntuació el premi de votació popular “Francesc Aymerich” sense dotació econòmica.

11.El lliurament de premis es celebrarà a Arenys de Mar, el dia 6 d’Abril de 2019.

12.Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases seria resolta per la comissió organitzadora, la qual informaria dels canvis als grups participants.

Descarrega les Bases 47 CONCURS DE GRUPS DE TEATRE AMATEUR 2019 Arenys de Mar

Descarrega el FULL INSCRIPCIÓ 47 Concurs Teatre Amateur Arenys de Mar 2019

Arenys de Mar, Juliol 2018