“Els dos cavallers de Verona” de Shakespeare

amb la dramaturgia de Dimarts, Teatre ESTRENEN EL DIUMEGE 21 A SERÀFICS 18h